Cho Giong

Clip cảm động chú chó được đoàn tụ cùng ngừời chủ sau 7 tháng xa cách

Chú chó đã nhảy khỏi bờ rào của nhà mình vì quá sợ hãi tiếng đốt pháo vào ngày lễ Độc Lập của Mỹ.  Người chủ đã đi tìm khắp nơi nhưng không được.  Cơ quan bảo vệ thú vật đã tìm được chú chó nhờ miếng chip gắn trên mình.  Chú chó đã được đoàn tụ với chủ của mình .  Vô cùng cảm động!